11_001 (1)
1003bk
st900
67_4.-msb30_au
77_SC 8100
21_SC 303
88_2. PRO CS 100 A
55_3. Pro cs 200 a
45_4. Pro cs 80 R
3_1. kobel-949
21_SC 303
27_SC 360 (1)
Թղթադրամների և մետաղների դետեկտորներ

Թղթադրամների և մետաղների դետեկտորներ

83_Untitled-1 (1)
37_003
62_3. wl-669 (1)
63_4. NCT-198MLbig
49_5. HD001 E-big (1)
Դրամի արկղեր

Դրամի արկղեր

100_MK-410M (1)
55_MK-350M (1)
14_HS-400D2 (1)
19_HS-400A2 (1)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄ ՀԱՇՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ SC 303                                             ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄ ՀԱՇՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ SC 360

ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄ ՀԱՇՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ KOBELL 949                                    ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄ ՀԱՇՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ PRO CS 100А

ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄ ՀԱՇՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ PRO CS 200A                                  ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄ ՀԱՇՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ PRO CS 80 R

Top
"ՍԵՐՎԱ ՊԼՅՈւՍ" ՍՊԸ Հայաստան, Երևան, 375010 Հանրապետության փող. 62-114 Հեռ.` +374 10 565287 Հեռ.` +374 99 565287 Ֆաքս` +374 10 545705 serva.armenia@gmail.com